ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σύνδεσμος Ζυθοποιών Κύπρου αποτελείται από τις Εταιρείες Photos Photiades Breweries Ltd και ΚΕΟ PLC, και είναι μέλος των Brewers of Europe, που αντιπροσωπεύουν πέρα του 95% της παραγωγής μπύρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το επίσημο όνομα της εταιρείας είναι “CYPRUS BREWERS ASSOCIATION LIMITED”.

Μερικοί από τους σκοπούς τους Συνδέσμου, όπως αυτοί καταγράφονται στο Καταστατικό και Ιδρυτικό Έγγραφο του Συνδέσμου, είναι οι ακόλουθοι:

Η ανάπτυξη και προώθηση του εμπορίου και της βιομηχανίας Ζύθου και άλλων προϊόντων ζυθοποίησης καθώς και της ζυθοποίησης και γενικά όλων των σχετικών δραστηριοτήτων.

Η ενιαία εκπροσώπηση της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό οργανισμό Brewers of Europe, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του Ζυθεμπορίου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία κώδικα αυτορύθμισης της επικοινωνίας του Ζυθεμπορίου στην Κύπρο, που έχει στόχο την υπεύθυνη και ηθική επικοινωνία προς τους καταναλωτές και τη διασφάλιση ότι ο ζύθος προωθείται μόνο σε ενήλικες και οι διαφημίσεις προωθούν μόνο υπεύθυνη κατανάλωση.

Η παρέμβαση, ως συμβουλευτικό σώμα, στην Κυβέρνηση ή τις κρατικές υπηρεσίες ή άλλες αρχές ή οργανισμούς για ζητήματα και γενικά συμφέροντα του Ζυθεμπορίου, της ζυθοποίησης και γενικά όλων των σχετικών δραστηριοτήτων.

Η παροχή βοήθειας και ενθάρρυνση για επιστημονικές και στατιστικές έρευνες, μελέτες, άρθρα, διατριβές σε σχέση με το ζύθο.

Η προαγωγή βελτιώσεων στην παραγωγή, κατασκευή, βιομηχανία, επεξεργασία, εμπορία, προώθηση, διαφήμιση, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση και ανάλυση ζύθου και άλλων προϊόντων ζυθοποίησης και γενικά στη ζυθοποίηση και όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

Η οργάνωση, ή υποστήριξη προσωρινών ή μονίμων εκθέσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, σε σχέση με το Ζυθεμπόριο και τη ζυθοποίηση.

Η εκτύπωση, έκδοση, δημοσίευση, ή κυκλοφορία δημοσιεύσεων σχετιζόμενες με το Ζυθεμπόριο και την ζυθοποίηση.